A+ R A-

Materijali za 18. radnu sjednicu planiranu za 29.11.2018. godine

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 13. 11. 2018. godine 

 

S A Z I V A M

18. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 29. 11. 2018. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

 

          Sjednici predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period  01.01.-30.09.2018. godine.
 2. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu (Mehmedović Rahmanu za izgradnju porodične kuće uništene u požaru 28.09.2018. god).
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima.
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK-e Gradačac, sa tekstom javnog oglasa.
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja  kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac).
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja  sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac).
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Centar”.
 9. Prijedlog Odluke o primjeni planskog dokumenta.
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
 11. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2019. godinu.
 12. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora.
 13. Prijedlog Rješenja o nominovanju kandidata za člana NO JP “Komunalac” d.d. Gradačac.
 14. Prijedlozi rješenja o imenovanju člana upravnog odbora javnih zdravstvanih ustanova ispred Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona:

a)      JZU Dom zdravlja Gradačac;

b)      JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

c)      JU Apoteka  Gradačac.

   15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

   16. Prijedlog plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020. godina.

   17. Izvještaj o provedenim izborima za organe Mjesne zajednice Vučkovci.

   18. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

   19. Informacija o stanju socijalne zaštite na području općine Gradačac za period januar-septembar 2018. godine.

   20. Informacija o vodosnabdijevanju na području općine Gradačac.

   21. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

                                                                                                                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                           Šakić Enir, prof., s.r.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.