A+ R A-

Materijali za 22. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, planiranu za dan 28. 03. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

22. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac, za dan 28. 03. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac u 2018. godini.
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu.
 3. Prijedlogodluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine iz prethodne godine.
 4. Prijedlogodluke o visini rente po m² korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu u 2019. godini.
 5. Prijedlog odluke o osnivanju skloništa za napuštene životinje.
 6. Prijedlog mjera za rješavanje statusa JP “Veterinarska stanica Gradačac” d.o.o. Gradačac.
 7. Prijedlog odluke o zabrani nomadske ispaše stoke.
 8. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o povjeravanju na upravljanje i održavanje objekta u igradnji Stadiona „Banja Ilidža“ sa pretećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.
 9. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju jednog člana OIK-e.
 10.  Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac.
 11. Prijedlog plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2019. godinu.
 12. Prjedlog akcionog plana za poboljšanje rada JZU Dom zdravlja Gradačac.
 13. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gradačac za 2018. godinu.
 14. Prijedlog plana implementacije projekata za 2019. godinu i plan implementacije projekata za period 2019-2021. godina.
 15. Prijedlog plana kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za period 2019-2021. godina i plan  kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za 2019. godinu.
 16.  Plan upisa učenika u srednje škole na području općine Gradačac za školsku 2019/20. godinu.
 17. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2018. godinu.
 18. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.
 19. Izvještaj o radu inspekcija za 2018. godinu.
 20. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za 2018. godinu.
 21. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Materijal po tački18.Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu, bit će dostavljen naknad

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.