A+ R A-

Rezultati javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta općine Gradačac - sport

Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata iz oblasti sporta,   osnovana Rješenjem Općinskog načelnika ,br.02-14-269/14. od 18.2.2014. godine, polazeći od predmeta i kriterija Javnog poziva za sufinasiranje sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Općine Gradačac, br. 02-14-269/14. od 31.1.2014. godine,  na sastanku održanom 11.4.2014. godine, je  razmatrala pristigle projekte i objavljuje:          

 

1. REZULTATE JAVNOG POZIVA

  za  sufinansiranjeprojekata  izBudžetaopćineGradačacza  2014. Godinu

ekonomski kod 614122 – trnsfer za sport

2. REZULTATE JAVNOG POZIVA

  za  sufinansiranje projekata  iz Budžeta općine Gradačac za  2014. Godinu

ekonomski kod  614122/2 – ostale sportske manifestacije

Kompletne liste možete downloadoati u nastavku:

Rezultati javnog poziva