Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Općinska služba za opću upravu i inspekcijski
A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I INSPEKCIJSKI NADZOR

Pomoćnik općinskog načelnika:
Duraković Šefik
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za opću upravu:
Šef Odsjeka:
Turbić Emina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
b) Odsjek za inspekcijske poslove:
Šef odsjeka:
Hadžimuhamedović Enes
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i organizira vršenje svih poslova iz djelokruga rada Službe,

2) raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova,

3) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe,

4) vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,

5) izvršava poslove po nalogu Općinskog načelnika i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten

posebnim rješenjem Općinskog načelnika,

6) vrši analizu izvještaja i informacija i drugih stručnih analitičkih materijala iz djelokruga rada

Službe,

7) prikuplja, sređuje i obrađuje podatke iz djelokruga rada Službe i informiše javnost o radu

Službe, stanju u oblastima i mjerama koje se poduzimaju,

8) po potrebi obavlja poslove svečanog zaključenja braka,

9) za izvršavanje poslova neposredno odgovara Općinskom načelniku.

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

U okviru Odsjeka vrše se sljedeći poslovi:

1. Izvršavanja zakona, podzakonskih propisa i propisa koje donosi Opcinsko vijece iz oblasti lokalne

samouprave opcine, drugih propisa i opcih akata iz oblasti gradanskih stanja i drugih oblasti za

koje je Odsjek nadležan, pripremanje i preduzimanje odgovarajucih mjera, radnji i postupaka radi

izvršavanja ovih poslova,

2. davanja strucnih mišljenja u prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih akata iz oblasti

koje su u djelokrugu Službe i Odsjeka,

3. vrši poslove vodenja maticnih knjiga, maticnog registra, izdavanje izvoda iz maticnih knjiga,

maticnog registra, izdavanje izvoda iz maticnih knjiga i uvjerenja o cinjenicama upisanim u

maticne knjige i druge poslove vezane za maticne knjige u skladu sa Zakonom o maticnim

knjigama,

4. poslovi upravnog rješavanja iz oblasti primjene Zakona o maticnim knjigama, Zakona o

slobodnom pristupu informacijama i ostalim oblastima koji su u nadležnosti ovog Odsjeka,

5. vrši poslove iz nadležnosti opcinskog organa uprave vezano za uspostavu i održavanje Registra

maticnih podataka,

6. vrše se poslovi prijavljivanja namjere za zakljucivanje braka i provodenje procedure propisane

Porodicnim zakonom,

7. vrše se poslovi priznavanja ocinstva u skladu sa zakonom,

8. poslovi iz nadležnosti organa uprave vezane za opci biracki spisak,

9. vrše se poslovi Centra za pružanje usluga gradanima (ovjere prepisa i legalizacije potpisa, naplate

opcinske administrativne takse, pružanja informacija gradanima vezano za postupke i procedure

opcinskih službi i poslovi prijemne kancelarije i pisarnice);

10. poslovi pohranjivanja, evidencije, brige i zaštite arhivske grade Opcine Gradacac u skladu sa

Zakonom o arhivskoj djelatnosti;

11. vodenja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga službe i izdaje uvjerenja o cinjenicama na

osnovu tih evidencija,

12. vodenja postupka radi utvrdivanja cinjenica o kojma se ne vodi službena evidencija i izdaje

odgovarajuca uvjerenja o tim cinjenicama,

13. organizovanja i planiranja informacionog sistema, predlaganje mjera daljeg razvoja

informacionog sistema, pracenja razvoja informaticke opreme i predlaganje primjenu iste,

14. izrade elaborata, programa, analiza projekata, planova i izvještaja iz djelokruga poslova odsjeka,

na osnovu odgovarajucih podataka,

15. vrše se i drugi poslovi u skladu sa zakonom i aktima Opcinskog vijeca i Opcinskog nacelnika.

ODSJEK ZA INSPEKCIJE

 

U okviru Odsjeka vrše se poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima:

1. komunalnih poslova,

2. urbanističko-građevinskih poslova,

3. sanitarnih poslova.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.