Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Općinska služba za privredu, budžet i finansije
A+ R A-

Izvještaj o pojedinačnim ugovorima Općine Gradačac

Općina Gradačac kao korisnik elektronskog sistem za dostavu izvještaja o izvršenim javnim nabavkama i radovima, te potpisanim ugovorima, ima dostupnost da vam putem donjeg linka omogući taksativni pregled o o vrijednostima pojedinačnih ugovora za sve dobavljače čiji je ugovorni organ od 01.01.2010. godine pa do danas bila općina Gradačac

L I N K

Pomoćnik općinskog načelnika:
Šakić Mustafa
mustafa.sakic@gradacac.ba

Odsjek za budžet i finansije:
Šef Odsjeka:Unkić Sevija
budzet@gradacac.ba

 
OPŠIRNIJE