A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I KOMUNALNE POSLOVE

Pomoćnik općinskog načelnika:
Damir Kurjaković
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za urbanizam:
Šef Odsjeka:
Omeragić Emina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
b)Odsjek za komunalne poslove:
Šef Odsjeka:
Begović Adnan
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
c)Odsjek za investicije, nadzor i EE :
Šef Odsjeka:
Hiseni Indira
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Pomoćnik Opčinskog načelnika za urbanizam i komunalne poslove

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala

dodijeljenih Službi;

2) odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi;

3) osigurava blagovremeno,zakonito i pravilno rješavanje svih poslova za cije izvršenje je

nadležna Služba;

4) rasporeduje poslove na službenike i namještenike Službe, daje im upute o nacinu obavljanja

poslova, kontroliše i analizira rad službenika i namještenika, te predlaže ocjenu rada

službenika i namještenika;

5) redovno prati propise iz oblasti urbanizma, gradenja i komunalnih poslova, te obezbjeduje

njihovu strucnu primjenu

6) redovno upoznaje opcinskog nacelnika o stanju i problemima o stanju obavljanja poslova koji

su u nadležnosti Službe, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera;

7) predstavlja i zastupa službu, te potpisuje akta iz nadležnosti Službe;

8) izraduje analize, izvještaje, informacije i druge strucne materijale iz djelokruga rada Službe;

9) za svoj rad odgovara Opcinskom nacelniku;

10) obavlja i druge poslove po nalogu Opcinskog nacelnika;

11) odlucuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika.

 

ODSJEK ZA URBANIZAM

U okviru Odsjeka vrše se sljedeci poslovi:

1. izvršavanje i obezbjedivanje provodenja zakona, drugih propisa i opcih akata iz oblasti urbanizma,

odnosno prostornog uredenja i gradenja, te provodenje utvrdene politike i pracenje stanja u

navedenim oblastima, u skladu sa zakonima;

2. izdavanje lokacijskih informacija, urbanistickih saglasnosti, odobrenja za gradenje, odobrenja za

upotrebu i dr. odobrenja za objekte i zahvate u prostoru predvidene Zakonom o prostornom

uredenju i gradenju;

3. izdavanje potvrda, uvjerenja, izvoda i drugih akata iz oblasti urbanizma i gradenja;

4. organizovanje javnih uvida i javnih rasprava utvrdenih Zakonom i Uredbom o jedinstvenoj

metodologiji za izradu planskih dokumenata;

5. pracenje stanja realizacije zekonske regulative iz oblasti urbanizma, odnosno prostornog

uredenja i gradenja;

6. izrada izvještaja, informacija i programa iz oblasti prostornog uredenja i gradenja.

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE

U okviru Odsjeka vrše se sljedeci poslovi:

1. pracenje stanja, provodenje utvrdene politike, izvršavanje i obezbjedenje izvršavanja zakona,

drugih propisa i opcih akata iz oblasti komunalnih poslova,

2. pravni i strucni poslovi iz oblasti komunalnih poslova koji su u nadležnosti opcine i priprema

akata za provodenje politike u ovoj oblasti,

3. organizacija i koordiniranje ostvarivanja planova razvoja opcine,

4. pracenje stanja u oblasti infrastrukture i komunalnih djelatnosti (ukljucujuci vodosnadbijevanje i

otpadne vode), cvrstog otpada, lokalnih puteva i mostova, ulicne rasvjete, prevoza, parkirališta,

javnih površina i drugo,

5. priprema mjera i provodenje aktivnosti koju unapreduju oblasti iz predhodne tacke,

6. izrade analitickih i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka,

7. uspostavljanje i vodenje registara iz svoje nadležnosti,

8. priprema nacrta propisa i drugih opcih akata iz oblasti za koje je nadležna,

9. vrši koordinaciju i upravno-pravno rješavanje u oblasti komunalnih poslova i infrastrukture na

podrucju Opcine, a posebno po pitanju: puteva, održavanje cistoce i zelenih površina,

raspolaganja i korištenja javnih površina, voodopskrbnih objekta, toplifikacije, javne rasvjete i

drugo,

10. priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i

mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeca u slucaju prekida u pružanju

komunalnih usluga,

11. vrši i druge poslove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrdenog djelokruga rada.

 

ODSJEK ZA INVESTICIJE, NADZOR I ENERGETSKU EFIKASNOST

Odsjek vrši sljedece poslove:

1. obavlja pravne i strucne poslove iz oblasti investiciono - razvojnog planiranja koja su u nadležnosti

opcine u skladu sa pravcima razvoja i strateškim planiranjem,

2. utvrduje opcinske programe javnih investicija;

3. prati realizaciju Strategije razvoja Opcine i drugih strateških planova i programa,

4. koordinira realizaciju projektnih aktivnosti sa ostalim službama i odsjecima,

5. identificira i prati javne pozive za projektno apliciranje ka domacim i medunarodnim finansijerima

6. razraduje aplikacione obrasce potencijalnih donatora i sufinasijera i prikuplja neophodnu

dokumentaciju za uspješna kandidiranja po javnim pozivima projekata od znacaja za privredni,

društveni i kulturni razvoj opcine,

7. uspostavlja i vodi registar apliciranih, projekata u implementaciji i realizovanih investicionih projekata,

8. tehničko – finansijsko pracenje realizacije kao i nadzor nad aktivnostima koje se ticu razvojno –

investicionih projekata odobrenih po javnim pozvima,

9. ucestvuje u pripremi neophodne dokumentacije za pripremu ugovora,

10. prati javne pozive, kreira i aplicira projekte iz oblasti energetske efikasnosti,

11. vodi jedinstvenu evidenciju objekata koji su prošli program utopljavanja i energetske efiksnosti,

12. ucestvuje u izradi i pripremi tenderske i projektne dokumentacije,

13. vodi investicije na rekonstrukciji infrastrukture i vrši tehnički nadzor na istim,

14. predlaže mjere za provodenje strategije razvoja ,

15. drugi poslovi koji su u nadležnosti odsjeka i po nalogu Općinskog nacelnika,

 

 AFIŠE SLUŽBE:

AFIŠA ODSJEKA ZA URBANIZAM

 

 
 
     
     
   
 
 

Pomoćnik općinskog načelnika:
Kujraković Damir

 

damir.kurjakovic@gradacac.ba
a)Odsjek za urbanizam:
Šef Odsjeka: Omeragić Emina
emina.omeragic@gradacac.ba
b)Odsjek za komunalne poslove:
Šef Odsjeka: Begović Adnan
b)Odsjek za investicije, nadzor i EE:
---
investicije@gradacac.ba

OPŠIRNIJE

 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.