Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
A+ R A-

Usluge katastarskog operatera i imovinsko pravnih odnosa u općini Gradačac

Upoznajte se sa vašim pravima i obavezama u slučaju da su vam potrebni:

-PREPISI I IZVODI IZ POSJEDOVNIH LISTOVA I DRUGIH DIJELOVA KATASTARSKOG OPERATA

-IZRADA I IZDAVANJE KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

-PROMJENA UPISA POSJEDOVNOG STANJA

-PARCELACIJE I CIJEPANJA PARCELA

-DOMEN KOMUNALNIH UREĐAJA

-PRODAJA ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE, KUPOVINA I ZAMJENA ZEMLJIŠTA

-ODREDIVANJE ZEMLJIŠTA POTREBNOG ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA

-POVRAT NEKRETNINA

-UTVRDIVANJE VLASNIŠTVA

-ZAKUPI POSLOVNIH PROSTORA U OBJEKTIMA TRAJNOG KARAKTERA

-UZURPACIJA ZEMLJIŠTA

-EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Sa svim uslovima koji su Vam potrebni za ostvarivanje gore navedenih prava možete se upoznati preko donjeg linka:

 AFIŠA SLUŽBE

Pomoćnik općinskog načelnika:
Durmišević Ferid
ferid.durmisevic@gradacac.ba

a)Odsjek za geodetske poslove:
Šef Odsjeka:
b)Odsjek za imovinsko-pravne poslove:
Šef odsjeka:
Bahić Enisa
enisa.bahic@gradacac.ba

OPŠIRNIJE