A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Pomoćnik općinskog načelnika:
Durmišević Ferid
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za geodetske poslove:
Šef Odsjeka:
Iskrić Enes
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
b)Odsjek za imovinsko-pravne poslove:
Šef odsjeka: 

Pomoćnik Općinskog načelnika

Rukovodi Službom i odgovoran je za korišcenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi.

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala

dodijeljenih Službi;

2) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno rješavanje svih poslova iz nadležnosti Službe;

3) rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o nacinu vršenja tih poslova;

4) prati propise iz oblasti geodetske i imovinsko pravne oblasti i drugih oblasti u okviru Službe i

obezbjeduje njihovu strucnu primjenu;

5) redovno upoznaje Opcinskog nacelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova i predlaže

preduzimanje potrebnih mjera;

6) prati propise i razvoj novih tehnologija iz oblasti geodezije i imovinsko pravne oblasti i

obezbjeduje njihovu strucnu primjenu;

7) obezbjeduje racunarske programe za geodeziju i prati nove tehnologije u izradi istih;

8) radi na uspostavi DGP-a, GIS-a, digitalizaciju, kompjuterska obrada svih geodetskih;

9) kontroliše i analizira rad službenika i namješetnika i predlaže ocjenu rada službenika u okviru

Službe;

10) izraduje analize, izvještaje, informacije i druge strucne materijale iz djelokruga rada Službe;

11) izvršava i druge poslove i radne zadatke po nalogu Opcinskog nacelnika i odlucuje o pitanjima za

koja je ovlašten posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika.

 

ODSJEK ZA KATASTAR

1. održavanje premjera i katastra zemljišta;

2. obnovu premjera i katastra zemljišta na dijelovima gdje je to potrebno;

3. izradu i održavanje katastra komunalnih vodova i podzemnih instalacija;

4. u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske poslove i katastar nekretnina, izradu i održavanje

Digitalnog geodetskog plana i informacionih sistema u geodeziji;

5. premjeravanja zemljišta za posebne potrebe;

6. obezbjeduje slobodan uvid u podatke premjera i katastra zemljišta i katastra komunalnih uredaja;

7. vrši izdavanje kopija katastarskih planova, izvoda i prepisa podataka iz katastarskog operata i

drugih isprava o cinjenicama koje proizilaze iz podataka premjera i katastra zemljišta i katastra

komunalnih uredaja;

8. obavlja geodetske poslove u postupcima eksproprijacije, komasacije, arondacije i privatizacije i

drugih oblasti gdje su geodetski poslovi potrebni;

9. vrši nadzor nad svim geodetskim poslovima koje na podrucju Opcine izvode pojedinci ili

organizacije koje se bave geodetskom djelatnošcu;

10. vrši prijem i provodenje elaborata o promjenama koje se odnose na katastar zemljišta i katastar

komunalnih vodova koje dostavljaju pojedinci ili organizacije koje se bave geodetskom

djelatnošcu;

11. vrši pracenje i provodenje svih zakona koji se odnose na geodetsku djelatnost;

12. vrši obradu jednostavnijih programa za automatsku obradu podataka;

13. vršo prikupljanje, sredivanje i obradu odredenih podatka za vršenje pojedinih informacionodokumentacionih

poslova;

14. vršenje poslova kancelarijskog poslovanja;

 

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Vrste poslova koji se vrše u Odsjeku:

1) najsloženiji poslovi upravnog rješavanja u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, koji zahtijevaju

temeljito provodenje postupka prije donošenja rješenja i gdje je potrebno obaviti sljedece radnje:

izlazak na teren, uvidaj, vještacenje, održavanje usmene rasprave na terenu ili u prostorijama

službe, uzimanje izjava od stranaka, raspravljanje vlasnickih odnosa, donošenje rješenja o

utvrdivanju vlasništva prije donošenja rješenja o glavnoj stvari, donošenje rješenja, pribavljanje

mišljenja opcinskog pravobranioca, uknjižba.

2) pripremanje odluka i rješenja za sjednice Opcinskog vijeca iz ove oblasti;

3) provodenje postupka i donošenje rješenja o utvrdivanju prava vlasništva u postupku uspostave

ranijeg vlasnicko-pravnog odnosa, te donošenje rješenja o utvrdivanju vlasništva i prava etažne

svojine u postupku privatizacije preduzeca;

4) priprema prijedloga rješenja o utvrdivanju opšteg interesa i provodenje postupka eksproprijacije

od donošenja rješenja o eksproprijaciji do sporazumnog odredivanja naknade u ovom postupku, a

prilikom izgradnje puteva, objekata, kanalizacione mreže i drugih objekata infrastrukture;

5) provodenje postupka i donošenje rješenja u predmetima odredivanja zemljišta za redovnu

upotrebu zgrade;

6) pripremanje materijala za donošenje odgovarajucih akata radi zakljucenja ugovora o prometu

nepokretnosti izmedu opcine i trecih lica,

7) provodenje postupka prodaje opcinskih poslovnih prostora, provodenje postupka prodaje zemljišta

(putem konkursa) kao zakljucivanje ugovora, te drugi poslovi.

Pomoćnik općinskog načelnika:
Durmišević Ferid
ferid.durmisevic@gradacac.ba

a)Odsjek za geodetske poslove:
Šef Odsjeka:
b)Odsjek za imovinsko-pravne poslove:
Šef odsjeka:
Bahić Enisa
enisa.bahic@gradacac.ba

OPŠIRNIJE

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.