A+ R A-

JAVNI UVID Nacrta odluke o dodjeli na korištenje objekata autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funckiji objekta

U vremenu od 09.01.2015.god. do 09.02. 2015.god. stavlja se na javni uvid Nacrt Odluke o dodjeli na korištenje objekta Autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta.

Dana 12.02.2015.god. u 12.00 sati, u prostorijama općine-sala za sjednice, održati će se

JAVNA  RASPRAVA

o Nacrtu Odluke o dodjeli na korištenje objekta autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta.

Mole se sva zainteresovana lica, kao i lica koja su zainteresovana za dodjelu u zakup objekta autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima, da u pisanoj formi dostave primjedbe i prijedloge na nacrt Odluke, na adresu Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, najdalje do 12.02.2015.god. do 16.00 sati, ili prilikom održavanja javne raprave.

PRILOG:

Zaključak o usvajanju nacrta odluke;
Nacrt Odluke o dodjeli na korištenje