A+ R A-

Naredbe štaba civilne zaštite

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE NA ODRŽANOJ SJEDNICI DONIO JE ODLUKU O DONOŠENJU SLIJEDEĆE DVIJE NAREDBE:

           Na osnovu člana 29. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine FBiH", broj 77/06 i 5/07), Općinski štab civilne zaštite Gradačac, na svojoj sjednici održanoj dana 16.05.2014. godine, donosi slijedeću

N A R E D B U

I

Zbog izuzetno velikih kišnih padavina i prijavljenih preko 70 klizišta u posljednja 24 sata, nalaže se svim korisnicima stambenih objekta gradjenih na padinama ili u podnožju padine da prate situaciju oko svojih objekata zbog mogućnosti pojave klizišta te da u slučaju pojave pukotina na zemljištu u neposrednoj blizini objekta, pukotina na objektu, nagle pojave izviranja vode ispod objekta promjenu nagiba drveća u okolini objekta, promjenu na kosinama i padinama iza objekta i dr. pojave koje mogu ukazati na mogućnost klizanja tla, da realno procjene situaciju i samoinicijativno se izmjeste iz takvog objekta a o navedenom obavijeste Operativni centar CZ na telefon broj 121 ili 035/816-985 kao i predstavnika svoje mjesne zajednice radi pravovremenog pružanja pomoći u smještavanju na području MZ.  

 II

 

Ova Naredba stupa na snagu odmah

                                                                                                                                                                             Komandant OpŠCZ

 mr.sci Edis Dervišagić 

Obrazloženje

 Zbog preko 70 prijavljenih klizišta na području općine Gradačac u zadnja 24 sata, izazvanih velikim kišnim padavinama, sa tendencijom prijave još novih klizišta i nemogućnosti interventnih sanacija u ovim okolnostima, kao i evidentiranih nekoliko oštećenih objekata zbog klizišta, u cilju sprečavanja tragičnih posljedica po ugrožene porodice, Općinski štab civilne zaštite je ocijenio potrebu donošenja ove Naredbe.

NAREDBA -2

           Na osnovu člana 29. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine FBiH", broj 77/06 i 5/07), Općinski štab civilne zaštite Gradačac, na svojoj sjednici održanoj dana 16.05.2014. godine, donosi slijedeću

N A R E D B U

I

 Zbog prekinutih komunikacija prema deponiji u Doboju, naredjuje se JKP „Komunalac“ da do daljnjeg deponovanje komunalnog otpada vrši na deponiji Višnjik u Gradačcu.

 II

 Ova Naredba stupa na snagu odmah

                                                                                                                                                                        Komandant OpŠCZ

 mr.sci Edis Dervišagić