A+ R A-

konačna rang lista - stipendije 2016/17

Na  osnovu   člana   14. stav  5.    Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac ("Službeni glasnik općine  Gradačac", broj  5/2013,),  Komisija općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje:

KONAČNU   RANG LISTU

kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2016/2017.godinu

KATEGORIJA I  -  UČENICI GENERACIJE
KATEGORIJA II - Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj akademskoj  godini 9:00 i više
KATEGORIJA III - studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA IV - Studenti   II do  VI godine dodiplomskog studija ili  I  ciklusa bolonjskog  sistema studiranja
KATEGORIJA V - Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite
KATEGORIJA VI - Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz soc. ugroženih porodica

DOWNLOAD:

Spiskovi po kategorijama