A+ R A-

KONAČNA ODLUKA PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA za finasiranje/sufinansiranje programa/projekata iz Budžeta općine Gradačac po Javnom pozivu za 2017. godinu

Na osnovu člana 38. Statuta  općine Gradačac  (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12. i 1/17.), Budžeta općine Gradačac za 2017. Godinu,, Prijedloga  program raspodjele finansijskih sredstava za sufinansiranje programa /projekata  iz Budžeta općine Gradačac po Javnom pozivu za 2017. godinu dostavljenog od strane Općinske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu i člana 14.   Odluke o kriterijima,  načinu i postupku  raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za finasiranje/sufinasiranje programa/projekta nevladinih  i neprofitnih organizacija na području  općine Gradačac, općinski načelnik donosi:             

 

    KONAČNU ODLUKU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA           

zafinasiranje/sufinansiranje programa/projekata  izBudžetaopćineGradačac po Javnom pozivu za  2017. godinu

  ekonomska pozicija:   614300  – tekući  transferi neprofitnim organizacijam a

 (ukupna sredstva za raspodjelu iznose  68.000,00 KM)

 

             R.B. 

Podnosilac programa/  projekta

Predloženi  programi/ projekti za finansiranje/sufinasiranje

Broj bodova

Tražena sredstva

Odobrena sredstva Razlog  odbijanja
projekta
 

 

 

PROJEKTI ZA MLADE - 4.000,00 KM

       

1

VIJEĆE MLADIH OPĆINE GRADAČAC

Neformalno obrazovanje mladih- Prvi koraci kao omladinskom aktivizmu

100

2.500,00

2.500,00

 

2

UDRUŽENJE „KULT“

Ljetnji omladinski kamp „AktivKULT 2017“

100

2.500,00

1.500,00

 

3

ASOCIJACIJA SREDNJOŠKOLACA BIH

Uči i volontiraj

0

860,00

0

Budžet projekta nije
usaglasen  sa
projektnim aktivnostima

 

 

MANIFESTACIJE I SAJMOVI-31.000,00 KM

 

 

 

12.500,00

1

UDRUŽENJE „KULT“

„Dan palačinki“

80

3.000,00

2.500,00

 

2

UDRUŽENJE „KULT“

Sajam obrazovanja i profesionalne orjentacije

80

2.000,00

2.000,00

 

3

MREŽA ŽENA VELIKO SRCE U BIH

Sajam organskih proizvođača „Eko-etno sajam 2017.“

80

4.000,00

3.000,00

 

4

KUD „ZMAJ OD BOSNE“

Cjelovečernj koncert –  „Sajam šljive“

80

2.000,00

1.500,00

 

5

KUD „GRADAČAC“

Međunarodno horsko takmičenje – Ohrid

 

80

4.000,00

2.000,00

 

6

ULJP „ZMAJ“

Međunaradna izložba pasa CACIB 2017

 

80

2.500,00

1.500,00

 

7

UDRUŽENJE „ŽENE GRADAČACA“

Učešće na „Smotra horova“-V.Kladuša i Travnik

0

1.500,00

0

U 2017. godini  po
javnom pozivu
(transfer za kulturu )  sufinasirana 2 projekta Udruženja

8

UDRUŽENJE ŽENE GRADAČACA

„Gradačački sajma kroz pjesmu horskog pjevanja“

0

2.000,00

0

U 2017. godini  po
javnom pozivu
(transfer za kulturu)  sufinasirana 2 projekta Udruženja

 

 

TURNIRI, ZNAČAJNI DATUMI I OSTALI  DOGAĐAJI -16.000,00-KM

 

 

 

 

1

UDRUŽENJE MALOLJETNIH BORACA

Malonogometni turnir „zmajev KUP-2017.“

80

2.500,00

1.000,00

 

2

MOTO KLUB „ZMAJ“

XIX Moto susreti

80

4.500,00

2.500,00

 

3

MZ KEREP

Memorijalni turnir „Proboj“

80

700,00

500,00

 

4

MZ ZELINJA DONJA

Tradicionaln obilježavanje Dana čete

80

2.195,00

1.000,00

 

5

JU CENTAR ZA KULTURU 

„AHMED MURATBEGOVIĆ“

Koncert

 

60

500,00

500,00

 

6

UDRUŽENJE GRAĐANKI MUSLIMANKI „SUMEJA“

Obilježavanje Nove Hidžretske godine

       60

2.000,00

1.000,00

 

7

MZ ZELINJA DONJA

Obilježavanje Dana šehida

0

872,00

0

 

Nosilac aktivnosti
obilježavanja Dana
šehida je Medžlis IVZ Gradačac

8

MZ JELOVČE SELO

Momorijalni turnir „Mešanović  Ševalija-Šeki“

0

1.200,00

0

Nisu pravdana
sredstva dodijeljena
u 2016. godini.

 

 

 

OSTALA UDRUŽENJA-17.000,00

 

 

 

13.900.00

1

HO „BOS-IT“

„Mi smo sa vama“

80

3.000,00

 

1.000,00

 

2

DK „NODI“

Napredniji odgojno-obrazovni rad

80

1.000,00

500,00

 

 

3

MOTO KLUB „ZMAJ“

Humanitarna akcija-pomoć soc. ugroženim, djeci sa posebnim potrebama i djeci bez roditeljskog staranja

80

3.000,00

1.000,00

 

4

EKO ZELENI

Čišćenje i uređenje  javnih površina na području općine Gradačac povodom obilježavanja Dana planete

100

3.500,00

2.000,00

 

5

RONILAĆKI KLUB „VIDARA“

„Ronilačka eko-akcija 2017.“

 

80

800,00

400,00

 

6

UDRUŽENJA „PČELA“

Unapređenje i zaštita životne okoline

 

80

3.000,00

500,00

 

7

UDRUŽENJE „GIP“

Lifestyle  Gradačac

100

3.000,00

2.000,00

 

8

UDRUŽENJE MALOLJETNIH BORACA ARMIJE RBIH

Vidara bez smeća-Kamp maoljetnih boraca

80

4.000,00

2.000,00

 

9

UDRUŽENJE ZA LOKALNI RAZVOJ „ERA“

Smanjenje zagđenosti zraka podizanjem aleja Paulovwnie u Gradskoj industrijskoj zoni

0

  11.000,00

0

Visina sredstava
koja se potražuju.

Budžetom nisu
predviđeni dr. izvori
finasiranja  (vl.sredstva , sredstva donatora i sl.)           

10

MZ KEREP

Unapređenje i zaštita  životne  sredine

 

0

1.851,00

0

U   2017. godini  za
projekte  na  temu
zaštite životne okoline.
Općina Gradačac
sufinansirala četiri  projekta.

11

UDRUŽENJE GRAĐANA „ZMAJEVI“

Praćenje utakmica NK „Zvijezda“

0

5.000,00

0

Nisu pravdana
sredstva dodijeljenja
u 2016. godini.

12

UOMS „MULTIPLA“

 

0

2.800,00

0

Nisu pravdana sredstva dodijeljenja u 2016. godini.

13

RK „SPEED“

Prevencija svih oblika nasilja, promocija tolerancije i zdravog života

0

2.000,00

0

Predloženi projekat nije u skladu sa rješenjem o rgistraciji Kluba.

14

UDRUŽENJE PENZIONERA „SOLIDARNOST“

Socijalni i humanitarni projekt među generacijske solidarnosti

0

3.000,00

0

Predloženi projekat  se poklapa sa nadležnostima Službe za društvene djelatnosti i biz-u,  koja budžetska sredstva  iz oblasti socijalne zaštite realizje  putem Centra za socijalni rad.

15

HO „BOS-IT“

„Pružimo ruku jedni drugima“

 

0

4.000,00

0

Predloženi projekat  se poklapa sa nadležnostima Službe za društvene djelatnosti i biz-u,  koja budžetska sredstva  iz oblasti socijalne zaštite realizje  putem Centra za socijalni rad.