A+ R A-

Objavljene Konačne rang liste kandidata za dodjelu stipendija iz reda braniteljske populacije

Dana 12.05.2017. godine, nakon okončane procedure po prigovorima, Ministarstvo za boračka pitanja objavilo je Konačne rang liste kandidata studenata i učenika iz reda braniteljske populacije koji su ostvarili pravo na stipendiranje u školskoj 2016/2017. godini.
Pravo na dodjelu stipendija ostvarilo je ukupno 1778 kandidata, od čega 801 kandidat u statusu studenta i 977 kandidata u statusu učenika.
Nakon objavljivanja Konačnih rang listi, uslijediće potpisivanje ugovora sa kandidatima, odnosno roditeljima učenika.
Ugovori za učenike potpisivat će se u općinskim službama boračko invalidske zaštite prema mjestu prebivališta kandidata, počev od 22.05.2017. godine, dok će se za studente upriličiti potpisivanje ugovora dana 07.06.2017. godine sa početkom u 11. časova u BKC Tuzla.

Pojedinačne liste možete pogledati na donjem linku:

http://www.vladatk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mbp/528-2017/4828-objavljene-konacne-rang-liste-kandidata-za-stipendije-iz-reda-braniteljske-populacije