A+ R A-

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantomu ( "Službene novine TK" BROJ:7/17), Općinski načelnik, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

01. Namještenik na neodređeno vrijeme - Viši referent za operativne poslove popunu i mobilizaciju srukturu CZ i MTS - jedan izvršilac;

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće poseben uslove i to:

- SSS - IV stepen, društvenog ili tehničkog smijera,
- položen stručni upravni ispit
- radni staž 10 mjeseci

 Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti ( original ili ovjerene kopije ):
1. svjedočanstvo SSS - IV stepen, društvenog ili tehničko smijera
2. uvjerneje o državljanstvu ili CIPS - prijava,
3. uvjerenje o radnom stažu nakon završene SSS-IV stepen;
4. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Federacije BiH

Napomena: Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom na adresu:
Općina Gradačac, ul. H.K.Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom:
"Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos - ne otvarati"

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.