A+ R A-

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantomu ( "Službene novine TK" BROJ:7/17), Općinski načelnik, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

01. Namještenik na neodređeno vrijeme - Viši referent za operativne poslove popunu i mobilizaciju srukturu CZ i MTS - jedan izvršilac;

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće poseben uslove i to:

- SSS - IV stepen, društvenog ili tehničkog smijera,
- položen stručni upravni ispit
- radni staž 10 mjeseci

 Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti ( original ili ovjerene kopije ):
1. svjedočanstvo SSS - IV stepen, društvenog ili tehničko smijera
2. uvjerneje o državljanstvu ili CIPS - prijava,
3. uvjerenje o radnom stažu nakon završene SSS-IV stepen;
4. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Federacije BiH

Napomena: Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom na adresu:
Općina Gradačac, ul. H.K.Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom:
"Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos - ne otvarati"

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan