A+ R A-

P O N I Š T E NJ E Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu Odlukeo poništenju Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos broj: 02 -34 - 1558 /17  od  30.09.2017.godine, Općinski načelnik objavljuje:

P O N I Š T E NJ E

Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos

Poništava se Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme općine Gradačac  broj: 02-34-1558/17  od  11.07.2017.godine, objavljen dana  16.07.2017.godine u “Oslobođenju” i službenoj internet starnici općine Gradačac, za poziciju:

-Viši referent za operativne poslove popunu i mobilizaciju struktura CZ i MTS - (1  izvršilac).

Obrazloženje: Javni oglas se poništava na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 02-34-1558/17  od  30.09.2017.godine.