A+ R A-

P O N I Š T E NJ E Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu Odlukeo poništenju Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos broj: 02 -34 - 1558 /17  od  30.09.2017.godine, Općinski načelnik objavljuje:

P O N I Š T E NJ E

Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos

Poništava se Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme općine Gradačac  broj: 02-34-1558/17  od  11.07.2017.godine, objavljen dana  16.07.2017.godine u “Oslobođenju” i službenoj internet starnici općine Gradačac, za poziciju:

-Viši referent za operativne poslove popunu i mobilizaciju struktura CZ i MTS - (1  izvršilac).

Obrazloženje: Javni oglas se poništava na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 02-34-1558/17  od  30.09.2017.godine.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan