A+ R A-

Saopćenje službe za privredu , budžet i finansije

Služba za privredu, budžet i finansije općine Gradačac obavještava fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata, dužna su da u periodu od 1. januara do 31. marta 2018. godine, nadležnoj službi ( šalter sala broj 9 ) dostave podatke o:


a) Poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
b) Trenutnom stanju i promjeni vrste brojnog stanja stoke;
c) Promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta posjeda ( površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.)