A+ R A-

Završni sastanak u postupku certificiranja Općine Gradačac

Danas je u prostorijama Općine Gradačac održano niz  sastanaka u postupku certificiranja Općine. Na odvojenim sastancima sa evaluatorima  prisustvovali su predstavnici Općine Gradačac, članovi BFC Tima ( uposlenici općine Gradačac ), predstavnici privrednika općine Gradačac kao i drugij Javnih ustanova i preduzeća.

 

Napominjemo da je Općina Gradačac u postupku dobijanja certifikata za općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem. Riječ je o certifikatu koji je međunarodno priznat za sjeverno-istočnu Evropu (BFC SEE). U ovom krugu certifikacije, Općina Gradačac je postigla najbolji rezultat sa ispunjenosti kriterija od 90,8%, a time će postati i prva općina na području TK koja će dobiti ovaj certifikat.

 

Od novembra 2015. godine do danas, BFC Tim, koji je imenovao Općinski načelnik intenzivno je radio na poboljšanju načina poslovanja administracije Općine Gradačac. Intenzivno je rađeno na ispunjavanju 12 kriterija i preko 80 podkriterija, čija je pripremljenost rezultat ovako visokog stupnja  ispunjenosti.

U proteklom periodu, u funkcionisanju općinske administracije, uvedeno je niz promjena od kojih su najvažnije:

-          Uspostavljena je nova dvojezična web stranica Općine Gradačac www.investingradacac.ba putem koje su privrednicima dostupne sve relevantne informacije o Gradačcu, Općinskoj administraciji, budžetu; zatim odjeljak o tome zbog čega je Gradačac dobra poslovna prilika u oviru kojeg su dostupne informacije o industrijskim zonama, investicijskim lokacijama, planskim dokumentima, infrastrukturi, promotivnim materijalima, te baze privrednih subjekata. Također u okviru navedene web stranice investitorima se pruža i podrška kroz olakšice i poticaje, takse i naknade, cijene komunalnih usluga i priključaka, informativne materijale, finansijske pogodnosti, procedure za pokretanje biznisa, te kroz institucionalizirana tijela kao što su Privredni savjet, te odsjek za urbaniza, odsjek za investicije i odsjek za privredu.

-          Kroz postupak certificiranja uspostavljen je Privredni savjet koji ima savjetodavnu ulogu općinskoj administraciji u pogledu realizacije svih bitnih pitanja i projekata koji se tiču razvoja privrede

-          Uspostavljen je Šalter za privredu u šalter Sali Općine Gradačac putem kojeg privrednici na jednom mjestu mogu dobiti sve informacije potrebne za pokretanje biznisa, lokacijama za investiranje na području naše općine, te druge bitne informacije namijenjena razvoju Općine Gradačac;

-          Uspostavljen je Sistem 72 sata www.gradacac72.ba putem kojeg građani mogu postaviti pitanje iz bilo koje oblasti iz nadležnosti Općine i odgovor na postavljeno pitanje dobiti u roku od 72 sata;

-          Uspostavljen je sistem SMS usluge. Ovom uslugom podnosilac zahtjeva za rješavanje određenog upravnog pitanja putem SMS-a dobija odgovor o stanju predmeta po njegovom podnešenom zahtjevu;

-          Uspostavljena je komunikacija građana i načelnika elektronskim putem preko platforme „Pitaj te načelnika“ na web stranici www.gradacac.ba

-          Uspostavljena je web platforma „Poziv dijaspori“ putem koje svi naši sugrađani koji žive u inozemstvu mogu doprinijeti razvoju našeg grada www.dijasporagradacac.ba ;

-          Uspostavljen je sistem periodičnog anketiranja privrednika i građana kako bi se mogle i ubuduće poboljšavati usluge Općine Gradačac;

-          Uspostavljene su baze podataka privrede, zaposlenih, kapitalnih investicija, stranih ulaganja, raspoloživih kapaciteta za investiranje....

-          Planovi Općine Gradačac su javno dostupni na wb stranicama Općine Gradačac, a unaprijeđene su i procedure izdavanja odobrenja za gradnju. U tom smislu uspostavljeni su mehanizmi praćenja kako bismo na poboljšanjima istih i ubuduće mogli raditi;

-          Urađeni su dvojezični promotivni materijali i vodiči za investitore za područje naše općine.

 

U narednih nekoliko dana bit će poznati i zvanični rezultati evaluatora o u postupku dobijanja certifikata za općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem  za Općinu Gradačac.