A+ R A-

Hitna sjednica općinskog vijeća

 

Na osnovu člana 44. stav 4.  Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac - Prečišćenog teksta («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  22.  06. 2017. godine   

  S A Z I V A M
HITNU SJEDNICU  Općinskog vijeća Gradačac, za dan 29. 06. 2017. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 a) Prijedlog Odluke o razrješenju Nadzornih i Upravnih odbora u Javnim preduzećima i javnim ustanovama, čiji je osnivač Općina Gradačac, nakon neusvajanja Izvještaja o radu i 

  1.    poslovanju za 2016. godinu.

          b) Prijedlozi Rješenja o imenovanju Nadzornih i Upravnih odbora u javnim preduzećima i javnim ustanovama, čiji je osnivač općina Gradačac.

       2. Prijedlog Rješenja o davanju punomoći za zastupanje Općine Gradačac na Skupštini dioničara

            JP „Komunalac“ dd Gradačac.

NAPOMENA: Zaključak Kolegija Općinskog vijeća je  da Komisija za izbore i imenovanja provede aktivnosti oko pripreme materijala za Hitnu sjednicu, koji će vijećnicima  biti dostavljeni  
                   na   sjednici Vijeća.

 

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan