A+ R A-

Održana sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Danas je održana sjednica Općinskog vijeća Gradačac. Ova sjednica bila je hitnog karaktera imajući u vidu da su na posljednjoj redovnoj sjednici odbijeni  Izvještaji o radu i poslovanju za 2016. godinu Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Gradačac.

Na dnevnom redu sjednice prema zaključku Općinskog Kolegija i na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja razmatrana je  Odluka o razrješenju Nadzornih i Upravnih odbora u Javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji Izvještaji nisu usvojeni za prošlu godinu kao i Rješenja o imenovanju Nadzornih i Upravnih odbora u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Gradačac na period od 90 dana odnosno do provođenja konkursne procedure.

Općinsko vijeće je odredilo i punomoćnika za učešće u radu skupštine JP Komunalac Gradačac.

Nakon rasprave i razmatranih prijedloga Općinsko vijeće je donijelo Odluku  o razrješenju Nadzornih i Upravnih odbora u Javnim preduzećima i javnim ustanovama  kao i  pojedinačna Rješenja o imenovanju  članova privremenih  Uprvnih i Nadzornih odbora do provođenja  postupka  konkursne procedure a najduže do 90 dana. Općinsko vijeće zadužilo je Komisiju za izbor i imenovanja da pokrene postupak za provođenje konkursne procedure.