Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Poboljšanje efikasnosti Općinskog vijeća Gradačac
A+ R A-

Poboljšanje efikasnosti Općinskog vijeća Gradačac

U okviru Meg ( Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja ) projekta danas je održan konsultativni radni sastanak sa vijećnicima Općinskog vijeća Gradačac kao i predstavnicima  stručnih službi Općine Gradačac.  Cilj sastanka je poboljšanje efikasnosti rada lokalnog vijeća kao i  aktivnije uključivanje građana u proces odlučivanja, u svakodnevne procese koji se dešavaju u lokalnoj upravi i radu samog Vijeća.

Za podršku i održavanje promjena uvedenih na lokalnom nivou, MEG projekt će podsticati poboljšanja regulatornog okvira u skladu sa relevantnim EU standardima, i prema decentralizovanom i unaprijeđenom sistemu pružanja usluga. Projekt će podržati kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama. Oko 700.000 građana, uključujući i 40.000 socijalno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih službi, novih mogućnosti zaposlenja, kao i poboljšanih uslova za razvoj privrednog sektora.

Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja  finansira Vlada Švicarske,  implementator je UNDP  a provodi se u 18 gradova i opština u BiH, među kojima je i Općina Gradačac.