Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Javna rasprava-Nacrt izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na Regulacioni plan „Centar“
A+ R A-

Javna rasprava-Nacrt izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na Regulacioni plan „Centar“

Općinski načelnik i Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, nakon obavljenog  javnog uvida,   o r g a n i z u j e

J A V N U   R A S P R A V U

Na temu:  Nacrt izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na Regulacioni plan „Centar“

Poziva se građanstvo, općinski vijećnici i svi zainteresovani subjekti da uzmu aktivno učešće na Javnoj raspravi koja će se održati dana 15.02.2018.godine (četvrtak) u 16,00 sati  u sali za sjednice DOO "Gradačački sajam".

Kompletan digitalni oblik plana se može downloadovati sa donjeg linka.

Nacrt izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na Regulacioni plan „Centar“

Nacrt izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na Regulacioni plan „Centar“ - GRAFIČKI PRILOZI