A+ R A-

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Danas je u Gradačcu održana 12. radna sjednica Općinskog vijeća. Vijećnici su razmatrali obiman dnevni red i donijeli više odluka, rješenja zaključaka iz nadležnosti Općinskog vijeća, kao i razmotrili izvještaje o stanju u pojedinim oblastima.

Usvojen je rebalans budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu. koji se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda od viših nivoa vlasti za realizaciji kapitalnih projekata. Uvećan je 719.500 KM od kojih 500.000 KM će se utrošiti u izgradnju saobraćajnice kroz Industrijsku zonu  tzv. „Paralela“.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina za izgradnju gradske garaže. Sljedeća aktivnost jeste raspisivanjejavnog oglasa za prodaju nekretninauvlasništvu Općine Gradačac putem javnog nadmetanja. Početna cijena suvlasničkog dijela nekretnine ukupne površine 1769m2 iznosi 1.064.690,34 KM odnosno 601,86 KM po 1m2.

Donešena je i Odluka o utvrđivanju rente po m/2 korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu u 2018. Prosječna konačna cijena 1m2 korisne stambene površine na području općine Gradačac iznosit će 850 KM.

Usvojeni su i Prijedog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2018. godinu kao i Prijedlog Programa održavanja riječnih korita za 2018. godinu na području općine Gradačac /mala Tinja, stara Gradašnica i lateralni kanal.

Razmatrani su i usvojeni programi rada javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač Općina Gradačac za 2018. kao i Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

 

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan