Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Oglas za prijem u radni odnos- JZU Banja "Ilidža" Gradačac
A+ R A-

Oglas za prijem u radni odnos- JZU Banja "Ilidža" Gradačac

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac raspisuje
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
koji prenosimo u cjelosti :

Na osnovu člana 2. Pravilnika o postupku i kriterijima prijem u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac br: 01-533/2018 od 29.03.2018. god., te člana 27. Statuta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, direktor Ustanove raspisuje

 

OGLAS
za prijem u radni odnos

1. KUHAR       1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine, puno radno vrijeme

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće opšte uslove:
1. da je državljanin BiH,
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
3. da nije kažnjavan,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće potrebne uslove:
1. Ugostiteljska škola - kuharski smijer
2. SSS ili KV (četvorogodišnja ili trogodišnja škola )
3. Rad na računaru

Svi kandidati koji se prijavjuju na radno mjesto, dužni su priložiti slijedeću dokmuentaciju:

1. Diploma o završenoj školi
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. PBA3 obrazac ( cips )
5. Kraću biografiju, kontakt telefon

Poželjno je da kandidati dostave dokaz o ranijem radnom iskustvu ( preporuke ranijih poslodavaca ili obrazovnih institucija ).

Kandidati koji ostvare pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica ( "Službene novine TK" br. 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ( "Službene novine TK" br. 9/14 i 6/15 ), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije. JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže u prijavu.

Komisija će na osnovu kvalifikacija, iskustva i vještina izvršiti ocjenu kandidata i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa obavit će intervju.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 3 mjeseca ),
2. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija ),
3. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( ne starijeod 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija ).

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:
JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac,
Hazna bb, 76250 Gradačac
Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos-

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu "Dnevni avaz", web stranici Općine i web stranici JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.