A+ R A-

Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta u Gradačcu

U sklopu projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i lokalnih cesta na području općine Gradačac – faza II“  završeni su radovi na modernizaciji lokalnog puta u MZ Požarike. Radi se o dionici puta za Kikiće u dužini od 662m a vrijednost radova je oko 72.000 KM.

Također radovi na izgradnji puta započeti su i u MZ Mionica Centar ( naselje Hanići ). Vrijedost radova je 13.000 KM.

Danas su u sklopu redovnog održavanja počeli radovi na sanaciji, popravci i održavanju gradskih ulica i lokalnih cesta na području grada Gradačca. U narednim danima očekuje se početak radova na izgradnji lokalnih cesta u mjesnim zajednicama Centar i Lukavac Gornji.  

POSLJEDNJE VIJESTI

Službeni glasnik 5/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/05-20.pdf)

Službeni glasnik 4/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/04-20.pdf)