A+ R A-

"LJETO U GRADAČCU" JAVNI POZIV ZA ODABIR KULTURNIH I ZABAVNIH SADRŽAJA KOJI ĆE SE REALIZIRATI U TOKU JULA I AUGUSTA 2019.GODINE U GRADAČCU

Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu po ovlaštenju Gradonačelnika Grada Gradačca raspisuje

 

 

 

"LJETO U GRADAČCU"

JAVNI POZIV  ZA  ODABIR   KULTURNIH I  ZABAVNIH  SADRŽAJA  KOJI ĆE SE REALIZIRATI

 U TOKU JULA I AUGUSTA  2019.GODINE  U GRADAČCU

 

 

1. Pravo prijave na  Javni poziv imaju javne ustanove, udruženja i pojedinci iz oblasti kulture i sporta sa područja grada  Gradačca.

 

2. Programi  treba da budu prilagođeni izvođenju na otvorenom - bina, gradski park ili ulica H.K. Gradašćevića, a mogu biti:  nastupi folklornih grupa, muzičkih bendova i pojedinaca, učenika muzičke škole,  programi animacija za  djecu, video projekcije, umjetnički performansi  i slični sadržaji pogodni za realizaciju na otvorenom prostoru.

 

3. Odabrani programi će se  realizovati u periodu od 20. jula do  25. augusta 2019. godine

u večernjim satima  u trajanju od 45- 90 minuta.

Učesnicima će za izvođenje  programa biti  obezbjeđena bina, razglas i rasvjeta.

 

4. Prijava na javni poziv  treba da sadrži:

 

4.1.Naziv  organizatora (ustanova, udruženje)  i izvođača programa, kontakt telefon i e-mail

4.2. Naziv sadržaja i kratak opis

4.3.Datum održavanja sadržaja

4.4.Trajanje sadržaja

4.5.Broj učesnika programa

4.6.Potrebne tehničke i ostale uslove za realizaciju

4.7.Rezervni  termin za održavanje - u  slučaju neodržavanja sadržaja zbog objektivnih razloga  

 

 

4. Prijave, u zatvorenoj koverti, sa naznakom za Javni poziv "Ljeto u Gradačcu",  se mogu dostaviti  Gradskoj službi za društvene djelatnsti  i  BIZ,    šalter broj  6.  u šalter sali Grada Gradačca.

 

5. Nakon dostavljanja prijava biće sačinjen  program "Ljeta u Gradačcu"  i objavljen  na web portalima i info panou Grada Gradačca.

 

6. Rok za podnošenje prijava  je 12. juli 2019. godine.

 

 

                                                                                                              Gradska služba za društvene djelatnosti

                                                                                                               i boračko-invalidsku zaštitu