A+ R A-

Završena 1. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

Danas je u Gradačcu održana prva sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Gradski vijećnici razmatrali su 14  tačaka dnevnog  reda. Na početku sjednice vijećnici kluba vijećnika A-SDA su informisali Vijeće da su pristupili političkom subjektu „ Narod i pravda „ i da će klub pod tim nazivom djelovati u narednom periodu. Vijećnici koji nisu prisustvovali Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća danas su dali i potpisali svečane izjave kao gradski vijećnici.

Gradski vijećnici usvojili su Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora za JP „ KOMUNALAC „ d.d. Gradačac na mandat na četiri godine.

  

Usvojen je i Prijedlog lokalnog akcionog plana za reintegraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje grada Gradačac za period 2019.-2022. godine.

S obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisala Sporazume o readmisiji i preuzela obavezu da svim osobama koje su bh državljani, a deportovane su iz zemalja s kojima ima potpisane sporazume, omoguću prihvat i pruži mogućnost integracije u sredinu u koju se vraćaju, Grad Gradačac prihvatio je obavezu da u okviru svojih nadležnosti stvori uslove za odgovarajuću implementaciju naprijed navedenog sporazuma.

Prezentovan je i usvojen Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Grada Gradačac ( iz osnova sudskih sporova-kategorija ostalih prihoda ) sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate potraživanja. Na dan 31.12.2018. potraživanja Grada Gradačca iz sudskih postupaka iznosi ( Parnični postupci ) 532.636,66 KM dok u izvršnim postupcima ( prinudno izvršenje pravosnažnih sudskih presuda ) dugovanja iznose 77.000 KM.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Gradačac za 2018. godinu kao i izvještaje o radu javnih preduzeća ( Javno stambeno preduzeće i JP Komunalac ) dok izvještaki nisu usvojeni za JP Veterinarska stanica i JP Parkinzi.

Također su usvojeni i izvještaji o poslovanju javnih ustanova za 2018. ( JZU Dom zdravlja Gradačac, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječilište „ Ilidža“ Gradačac, JU Apoteka Gradačac, JU Centar za kulturu „ Ahmed Muradbegović“ Gradačac, JU Javna biblioteka „ Alija Isaković“ Gradačac dok izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gradačacnije usvojen.

Razmatrane su i usvojene i informacije o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvenim kriterijima o zapošljavanju definisanih Pravilnikom Općinskog vijeća, Informacija o evidenciji stručnih zvanja i zanimanja uposlenih u Općini Gradačac, javnim ustanovama i javnim preduzećima kao i Informacja o strukturi i broju nezaposlenih demobilisanih boraca, RVI i članova porodica šehida  i poginulih boraca.

 

 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.