A+ R A-

JAVNI POZIV za rad u biračkim odborima za Izbore u organe mjesnih zajednica

Komisija za provođenje izbora

Broj:05/2019

Datum: 12.09.2019.

 

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verfikacije provodbeni izbora broj : 01/19 od dana : 11.09.2019. godine. Komisija za provođenje izbora za organe mjesne zajednice d o n o s i:

 

JAVNI POZIV

 

         Pozivaju se građani koji su zainteresovani za rad u biračkim odborima za Izbore u organe mjesnih zajednica koji će se održati u nedjelju 06. oktobra 2019. godine.          

            U birački odbor može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

-          Minimalno SSS,

-          Da ima isključivo prebivalište na području mjesne zajednice.

 

Prijave za imenovanje u Biračke odbore građani će popuniti u prostorijama Gradske izborne komisije , ul. H.K. Graščevića bb (nova zgrada MUP-a) od 09:00 h do 15:00 h (svakim radnim danom). Prilikom prijavljivanja neophodno je imati identifikacioni dokument ( lična karta,

pasoš , vozačka dozvola).

 

Prijave će se vršiti do 27. septembra  2019. godine.

 

 

Predsjednik GIK-a

                                                                                                                         

Hajrudin Hasanbašić