A+ R A-

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRADAČAC

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

GRADAČAC                      

 

Broj: 01/1- 05-1-1746-1/19

Datum: 30.09.2019. godine,

 

Na osnovu člana 19. Pravila JU Centra za socijalni rad Gradačac broj: 01/1-05-605/02, 01/1-05-524/08, 01/1-05-2-212/15 i 01/1-05-568/16, člana 2. Pravilnika o kriterijima, uslovima i proceduri prijema u radni odnos JU Centra za socijalni rad Gradačac broj: 01-05-417/2017 od 23.11.2017. godine i člana 1. Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom  broj: 01/1-05-1-1741-1 /19 od 30.09. 2019. godine, direktorica  JU Centra za socijalni rad Gradačac, objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

-          Referent za poslove SOS mame ( za rad sa djecom u porodičnoj kući za djecu bez roditeljskog staranja) – 1 izvršioc na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na puno radno vrijeme.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

  1. SSS - III ili IV stepen

 

Kandidati uz prijavu treba da dostave:

-          Biografiju

-          CIPS-ovu potvrdu prebivališta

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH

-          Diplomu o završenoj školi

-          Dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja SSS

-          Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja SSS

-          Dokaz o stečenim pravima u smislu člana 16. Zakona o dupunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica („Sl.novine TK“ broj: 5/12,5/14, 12/16).

 

Tražena dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti dostavljena u orginalu ili ovjerenoj kopiji. 

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, Radio Gradačcu, zvaničnoj web stranici Grada Gradačca, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje – Biro Gradačac  i na oglasnoj tabli Ustanove.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

 

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune biti će pozvani na intervju.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidat koji bude izabran po javnom konkursu dužan je priložiti ljekarsko uvjerenje u roku od 7 (sedam) dana.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JU Centar za socijalni rad Gradačac.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

76250 GRADAČAC

UL. HADŽIEFENDIJINA BB

SA NAZNAKOM “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“

 

                                                                                                

 

                                                                                                                                     DIREKTORICA CENTRA

                                                                                                                                         Amira Huseinbašić

 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.