A+ R A-

Sastanak gradonačelnika sa novim rukovodstvima mjesnih zajednica

Nakon provedenih izbora za vijeća mjesnih zajednica danas je u zgradi gradske uprave održan sastanak sa novoizabranim predsjednicima i povjerenicima mjenih zajednica sa područja Gradačca. U oktobru prošle godine u 22 mjesne zajednice  u Gradačcu provedeni su izbori  za vijeća mjesnih zajednica, dok su za 14 mjesnih zajednica, gdje nisu održani izbori, nakon javnog poziva imenovana povjereništva.

Gradonačelnik Edis Dervišagić čestitao je novoizabranim  predsjednicima i povjerenicima mjesnih zajednica i zaželio im uspješan rad u narednom periodu. Uručena su rješenja o imenovanju predsjednika i članova vijeća u 22 mjesne zajednice te povjerenika u 14 mjesnih zajednica.

Na sastanku je dogovorena dinamika održavanja redovnih sastanaka  u narednom periodu,  mogućnosti poboljšanja komunikacije  sa mjesnim zajednicama, kao i informacije o javnim pozivima za kapitalne projekte mjesnih zajednica u 2020. godini. Također razgovarano je procedurama koja su na snazi a tiču se mjesnih zajednica kao i o načinu povlačenja sredstva iz budžeta grada Gradačac.

Najavljeno je da će u maju 2020. godine biti objavljen javni poziv za infrastrukturne i  kapitalne projekte koji se tiču mjesnih zajednica u Gradačcu.