A+ R A-

Obavezno popunjavanje upitnika prije ulaska u službene prostorije Gradske uprave Gradačac

Na osnovu zaključka koji je donesen 20.03.2020. od strane Štaba civilne zaštite Grada Gradačac stranke koje budu koristile  javne usluge dužne su popuniti Upitnik prije ulaska u službene prostorije Gradske uprave Gradačac a sve u cilju prevencije pojave i eventualnog širenja korona virusa prije ulaska u službene prosotrije gradske uprave Gradačac.

 

U P I T N I K možete pogledati ovdje.