A+ R A-

Kolegij Gradskog vijeća Grada Gradačac utvrdio termin održavanja vanredne sjednice

Na današnjoj 9. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatrana je aktuelna higijensko-epidemiološka  situacija na području Gradačca vezana za pojavu pandemije korona virusa i preduzimanju neophodnih mjera za nesmetano funkcionisanje organa.

Također razmatrana je mogućnost nastavka rada Gradskog vijeća Grada Gradačac gdje je zaključeno da će se održati Vanredna sjednica Gradskog vijeća. Ista će se održati u petak 03. aprila 2020. sa početkom u 14.00 sati u Sali za sjednice Gradačakog sajma u Gradačcu.

Sjednica će biti zatvorena za javnost uz maksimalne  mjere zaštite ( rukavice, maske, socijalna udaljenost i dezinfekcija prostora ) koje nalažu novonastale vanredne situacije.  

Jedna od tačaka dnevnog reda bit će usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća kojim bi se omogućilo održavanje sjednica vijeća elektronski ili telefonski zbog novonastale vanredne situacije.