A+ R A-

6. april-Dan oslobođenja Gradačca od fašizma

Gradačac je kroz svoju dugogodišnju historiju imao niz bitnih događaja i datuma. Jedan od takvih je i 6. april 1945. godine koji se slavi kao Dan oslobođenja Gradačca od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Konačno oslobođenje Gradačca uslijedilo je 6. aprila 1945. godine tako što su  jedinice 25. divizije u sadejstvu sa drugom Krajiškom brigadom i dijelovima 17. divizije napale područje Gradačca  savlađujući slabiji neprijateljev otpor i u toku dana ušle  u Gradačac.

Zbog mjera u suzbijanju pandemije korona virusa i novonastalih prilika nije bilo javnog obilježavanja ovog datuma. Delegacija Grada Gradačac položila je cvijeće na spomen-obilježju poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama fašističkog terora 1941.-1945. godine i spomen-obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata 1992.-1995. godine.

Gradonačelnik Edis Dervišagić je uputio čestitke svim građankama i građanima grada Gradačac povodom ovog  značajanog datuma. Istakao je da podsjećanje na datume u borbi protiv fašizma imaju za cilj podsjećanja na važnost borbe protiv fašizma i obaveze stvaranja demokratskog i tolerantnog društva među svim građanima Bosne i Hercegovine.