A+ R A-

Održana 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je u Gradačcu održana 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Vijećnici su razmatrali obiman dnevni red i donijeli više odluka, rješenja zaključaka iz nadležnosti Gradskog vijeća, kao i razmotrili izvještaje o stanju u pojedinim oblastima.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01. – 31.03.2020. Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka, u periodu od 01.01.-31.03.2020. godine, iznosi 2.953.405,00 KM. Radi se o 15,8% ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na plan realizacije u 2020.godine.

Vijećnici su prihvatili Odluku o osnivanju Gradskog štaba Civilne zaštite kao i Prijedlog odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac uz dopunu odluke s amandmanom koji se odnosi na uslove i način izdavanja u zakup poslovnih zgrada.

Prijedlog odluke o zaštiti vodnog područja izvorišta „Vrelo“ je izazvala najviše polemike i diskusija među vijećnicima. Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku u kojoj nije navedeno ime operatera na izvorištu.

Nacrt odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku/akademsku 2020/21. godinu je usvojena uz amandmane vijećnika i Komisije za društvene djelatnosti i boračka pitanja gdje se izrazila potreba za revidiranjem postojeće odluke o kriterijima za dodjelu stipendija kao i da je potrebno definisati deficitarna zanimanja i stvarne potrebe privrednika na području Grada Gradačac prilikom izrade iste.

Razmatran je i usvojen Izvještaj  o  ostvarenju  godišnjeg  plana  implementacije  Strategije  razvoja  grada  Gradačac  za  2019. godinu sa  Izvještajem o realizaciji Plana implementacije i indikativnog finansijskog okvira za 2019. godinu i Plan implemantacije i indikativni finansijski okvir za 2020. godinu i 2020-2022. godinu. Također vijećnici su usvojili Izvještaj o radu inspekcijskih službi za 2019. godinu, Izvještaj o radu Općinskog/Gradskog vijeća Gradačac za 2019. godinu i Izvještaj o zaštiti od požara.

Usvojeni su Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća Grada Gradačac za 2019. godinu: JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac i JP Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Gradačac kao i Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova Grada Gradačac za 2019. godinu:  JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“, JU Javna biblioteka „Alija Isaković“,  JU Centar za socijalni rad i JZU Dom zdravlja Gradačac.

 

  

POSLJEDNJE VIJESTI

Službeni glasnik 5/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/05-20.pdf)

Službeni glasnik 4/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/04-20.pdf)