A+ R A-

Prezentacija glavnog/izvedbenog projekta sanacije kompleksa „ Starog grada „

U prostorijma gradske uprave grada Gradačca izvršena je prezentacija glavnog/izvedbenog projekta sanacije bedema sa fortifikacijskim kulama u gornjem gradu sahat kule u starom dijelu grada i tri ulazne kapije kule u okviru kompleksa "graditeljska cjelina" stari grad u Gradačcu, a koju je održala projektnatska kuća  "AMBIJENT" Tuzla.

Prezentaciji su osim predstavnika gradske uprave prisustvovali i predstavnici Federalnog zavoda za zaštitu kulturno historijskog nasljeđa, predstavnici Federalnog ministarstva prosotornog uređnja, predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spoemnika BiH i predstavnici projektanta.

 Prisutnima je objašnjen koncept predviđenih zahtava, predložene mjere na najugroženijim dijelovima starog grada, te 3D model postojećeg stanja objekata na starom gradu.

( možete pogledati na ovom linku: https://youtu.be/Z_MBZ7diSeM )

Sljedeća faza će biti izrada revizije projektne dokumentacije, te nakon toga proibavljanje potrebnih dozvola kako bi gradska uprava mogla po okončanju navedenih procedura raspisati tender za izvođenje radova na najugroženijim dijelovima starog grada.

Ista projektantska kuća  je na javnom pozivu dobila i izradu idejnog rješenja rekonstrukcije i revitalizacije kompletnog  „Starog grada“ kako bi pojedini objekti oživjeli svoj prostor, a neki dobili sasvim drugu namjenu.