A+ R A-

Pokrenut kutak za OCD/NVO u šalter sali gradske uprave

S ciljem  unapređenja komunikacije i saradnje Grada Gradačac i organizacija civilnog društva (OCD) uz podršku „ReLOaD“ projekta    je  22. oktobra 2020. godine u Šalter sali Gradske uprave  uspostavljen " Kutak za OCD/NVO ", odnosno instalirana  IT oprema i kancelarijski namještaj za potrebe OCD/NVO.

Kako je istakao gradonačelnik gospodin mr. sci. Edis Dervišagić ovo će biti mjesto gdje će se OCD/NVO moći upoznati sa radom gradske uprave, javnim pozivima koji se objavljuju kao i pripremati projektnu dokumentaciju za javne pozive.  Pored OCD ovaj kutak će moći koristiti svi zainteresovani građani.

U  novembru  2017. godine  Grad Gradačac je sa UNDP u BiH potpisao  Pismo o saradnji-partnerstvu  za učešće u Programu   „ReLOaD“  sa još  20  jedinica lokalne samouprave.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)  finansira Evropska unija, a  provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) . Cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave  (JLS) i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana  kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u cilju rješavanja potreba stanovništva u lokalnim zajednicama.

„ReLOaD“ program  je u toku   2018. i 2019. godine  u saradnji sa Gradom Gradačac  proveo dva javna   poziva za projektne prijedloge OCD po prinicipima LOD Metodologije   u kojima je Grad Gradačac učestvovao u  sufinansiranju sa  30% sredstava, a  u 2019. i 2020. godini  je proveo i dva samostalna javna poziva za projektne prijedloge OCD po principima LOD Metodologije.