A+ R A-

U toku izgradnja novih i rekonstrukcija starih putnih pravaca

Na području grada Gradačac u toku su radovi na izgradnji novih kao i rekonstrukcija već postojećih putnih pravaca. Ove aktivnosti se odvijaju u sklopu projekta „Izgradnje lokalnih puteva na području Gradačca“ koje imaju za cilj modernizaciju lokalnih puteva u Gradačcu.

Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji putnog pravca u mjesnoj zajednici Mionica III (glavni put) dionica koja  je veoma važna za ovaj dio grada Gradačac jer povezuje mjesne zajednice Mionica III, Mionica II i Mionica Centar. Dužina ove dionice je 953 m.

Radovi se izvode i u MZ Kerep kao i na dvije dionice u mjesnoj zajednici Međiđa Donja.

Završetkom ovog projekta izgradit će se ili rekonstruisati 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica na području grada Gradačac ukupne dužine 11.590,30 m.