A+ R A-

Zamjena azbest cementnih cijevi u užem dijelu grada teče planiranom dinamikom

Radovi na četvrtoj komponenti projekta „ Vodosnabdijevanja Gradačca“, rekonstrukcija postojećih azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u centralnom urbanom dijelu grada Gradačac, teku planiranom dinamikom.

Sa danom 03.11.2021. ugrađeno je oko 20.850 m cjevovoda a implementacijom ove projektne komponente biće rekonstruisano približno 40 km postojećih azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila kao i dotrajale mreže u centralnom urbanom području Gradačca.

Trenutno su aktuelni radovi u ulicama VI bataljon, Požarike, Bosanskih gazija, Branilaca grada i ulica Šehida ( sa bočnim pripadajućim krakovima).

U narednom periodu slijedi nastavak radova u ulicama Branilaca grada, Šehida ( sa bočnim pripadajućim krakovima)  pošto se radi o dužim ulicama ,kao i otvaranje novih ulica , dionica Hifa Petrol - Stara Banja i Hazna- dio.

Ovaj dio projekta finansiran je od strane Investicijskog okvira za Zapadni Balkan ( WBiF ) uz administraciju EBRD-a, budžeta Grada Gradačac i  Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Napominjemo da cjelokupni projekat „ Vodosanbdijevanja Gradačca“ iznosi preko 30 miliona KM i da implementacijom istog riješit će se problem vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i drugih ekoloških pitanja za dobrobit svih građana na području grada Gradačac.