A+ R A-

Radni sastanak na temu zbrinjavanje otpada na području tri lokalne zajednice

Zbrinjavanje otpada za gradove Gradačac, Srebrenik i Gračanicu tema je radnog sastanka čiji je domaćin bio gradonačelnik Gradačca, Edis Dervišagić. Sastanku su pristustvovali ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK, Zvjezdan Karadžin i menadžment Regionalne deponije „Eko-Sep“ Živinice.

Na sastanku je istaknuto da zbrinjavanje komunalnog otpada jeste jedan od većih izazova s kojim se susreću lokalne zajednice na području cijelog Tuzlanskog kantona i da je potrebno ovaj problem riješavati sistemski. Na području kantona za sada samo Tuzla ima sanitarnu deponiju u Moluhama, otpad iz ostalih opština i gradova TK odvoze uglavnom u RS, ali divlje deponije i dalje se mogu vidjeti na više lokacija. 

Trenutno je u izgradnji regionalna deponija “Eko-Sep” Grada Živinice, Općine Banovići i Općine Kladanj koja bi trebala biti otvorena sredinom sljedeće godine. Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno će koštati 7,5 miliona, a za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona eura kao zajam od Evropske banke, i oko 2,5 miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Budući da ove tri lokalne zajednice nisu još adekvatno riješile odlaganje otpada, jedan od zaključaka ovog radnog sastanka jeste,  da Gradačac, Gračanica i Srebrenik iskazuju zajednički interes za odlaganjem otpada na Regionalnu deponiju u Višći.  Također je dogovoreno da  se upućuju zajedničko  pismo namjere prema Vladi TK i drugim potencijalnim donatorima kako  bi podržali izgradnju pretovarnih stanica koje su preduslov za buduće odlaganje otpada na deponiju.

 

POSLJEDNJE VIJESTI

JAVNI  OGLAS  za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

JAVNI OGLAS za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

GRADSKO VIJEĆE Komisija za izbore i imenovanja                                                                                                                                             Na osnovu...

Javni oglas - imenovanje - GIK

Javni oglas - imenovanje - GIK

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton GRAD GRADAČAC H.K.Gradaščevića 74, 76...