A+ R A-

Zakazana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Na 14. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac održanoj u utorak 23.11.2021. utvrđen je termin održavanja i dnevni red 10. Redovne sjednice Gradskog vijeća.

Članovi Kolegija odlučili su da će se 10. Redovna sjednica Gradskog vijeća biti održana u utorak 30.11.2021. sa početkom od 9.00 sati u Sali za sjednice  Sportske dvorane u Gradačcu.

Na dnevnom redu naći će se 15 tačaka dnevnog reda između kojih i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.09.2021. kao i Prijedlog odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku 2021.-2022. godinu.