A+ R A-

Obavijest o terminu održavanja intervjua - nadzorni odbori

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za izbore i imenovanja

Broj: 01-04-436-1/21

Datum: 16.12.2021.godine

PREDMET: Obavijest o terminu održavanja intervjua, dostavlja se

        Komisija za izbore i imenovanja obavještava kandidate prijavljene na Javni oglas za izbor i imenovanje/nominiranje na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća, objavljenog 24.11.2021. godine o terminu održavanja intervjua.

Intervju sa prijavljenim kandidatima će biti obavljen 21.12.2021. godine (utorak) u 14:00 sati u prostorijama Stručne službe Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa:

- Aljić Semir,

- Avdić Izet,

- Brkić Jasmin,

- Fazlić Ermin,

- Imširović Razim,

- Karić Selmir,

- Selimović Mehmed,

- Sivić Mehmed