A+ R A-

Održana 15. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je u sali za sjednice Gradske uprave  održana 15. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici su predstavnici klubova vijećnika Gradskog vijeća razmatrali i usvojili Izvode iz zapisnika sa prethodnih sjednica kao i Program rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2022. godinu.

Utvrđen je i dnevni red 11. redovne sjednice Gradskog vijeća kao i termin održavanje iste koja će se održati u srijedu 29.12.2021. godine s početkom u 9.00 sati u Sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu.

POSLJEDNJE VIJESTI

JAVNI  OGLAS  za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

JAVNI OGLAS za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

GRADSKO VIJEĆE Komisija za izbore i imenovanja                                                                                                                                             Na osnovu...

Javni oglas - imenovanje - GIK

Javni oglas - imenovanje - GIK

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton GRAD GRADAČAC H.K.Gradaščevića 74, 76...