A+ R A-

Održana 15. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je u sali za sjednice Gradske uprave  održana 15. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici su predstavnici klubova vijećnika Gradskog vijeća razmatrali i usvojili Izvode iz zapisnika sa prethodnih sjednica kao i Program rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2022. godinu.

Utvrđen je i dnevni red 11. redovne sjednice Gradskog vijeća kao i termin održavanje iste koja će se održati u srijedu 29.12.2021. godine s početkom u 9.00 sati u Sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu.