A+ R A-

Mesna industrija Menprom ponudila odgajivačima stoke saradnju

U prisustvu velikog broja poljoprivrednih proizvođača, stočara i ostalih zainteresovanih građana u sali za sjednice Gradačačkog sajma održana je prezentacija projekta izvoz svježeg junećeg mesa iz BiH u republiku Tursku.  U okviru prezentacije Mensur Alić, vlasnik Mesne industrije ”Menprom” d.o.o. Gornja Tuzla je informisao prisutne da od 2016-e godine konzorcij firmi kojoj pripada i njegova firma počinje da izvozi svježe juneće meso u Republiku Tursku, da se za tu namjenu već uveliko vrši izgradnja namjenskog objekta iz kojeg treba prema planu da se izveze i do 5.00 tona mesa. Ono što je najviše zanimalo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Gradačac je mogućnost njihovog učešća u cjelokupnom procesu, gdje je istaknuto da će Menprom ponuditi kooprecijske ugovore i vršiti otkup svih količina izlaznog tova po cijeni od 4,2 KM bez PDV – a „žive vage“, bez obzira na količine mesa koje kooperanti mogu ponuditi i bez obzira na tržišnu cijenu u tom trenutku.

Prezetnacionom sastanku su prisustvovali i predstavnici Ziraat Bank koju su istakli da sa svoje strane podržavaju projekat te da nude fizičkim i pravnim licima koja učestvuju u ovom prokjektu namjenske kredite sa vrlo niskim kamatnim stopama za tržište BiH.

Domaćin i moderator sastanka pomoćnik općinskog načelnika i šef službe koja pokriva resor poljoprivrede gospodin Mustafa Šakić, je iznio mogućnost da će općina Gradačac podržati ovaj projekat na neki od načina, kao što je pružanje stručne pomoći pri izradi biznis plana za uzgoj, jer to je nepohodan dokument prilikom odobravanja kredita od strane banke.