A+ R A-

Obavijest o početku deminiranja

Dana 03.03.2014. godine sa početkom u 08,00 časova Deminerska jedinica OSBiH, je počela sa deminiranjem terena na području općine Gradačac sljedećih zadataka: Porebrice - 4, ID: 13468, ( čišćenje ) površine 18.773,03 m2 i zadatak Porebrice – 6, ID: 13370 ( tehničko izviđanje ) površine 197.819,10 m2.

Radi se o projektima koji su započeti u 2013. godini.