A+ R A-

Izvršena primopredaja deminiranog terena u Avramovini

Izvršena  je primopredaja očišćene površine na području općine Gradačac zadatak:  

„ Avramovina – Gajevi 2 “, ID: 13695, površine 17.347,96 m2 .

Deminiranje izvodila Humanitarna organizacija za razminiranje „ PRO - VITA “ MOSTAR.

Primopredaji prisustvovali predstavnici RU MAC-a Tuzla i Služe CZ Gradačac.

Na zadatku pronađena sljedeća MeS-a i to:

  1. Raketa 64 mm za RPG – kom.