A+ R A-

Poziv za prijavu šteta od klizišta i poplava

„ Pozivaju se svi građani koji su pretrpjeli štete od poplava i klizišta na gospodarskim i drugim objektima, zemljištu i dr. da  izvrše prijavu štete na odgovarajućem obrascu u prostorijama općinske šalter sale počev od subote 24.05.2014.godine, a najkasnije do 30. maja 2014. Godine “.

Radno vrijeme općinske šalter sale u subotu i nedjelju će biti od 08,00 – 17,00 časova, a ostalim danima od  07,30 – 16,00 časova.