A+ R A-

17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Gradski vijećnici su razmatrali 9 tačaka dnevnog reda.

Vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac kao i Prijedlog odluke o iznosu i broju stipendija za učenike i studente sa područja grada Gradačac za školsku 2022/23. godinu.

Gradski vijećnici su razmatrali i kadrovska pitanja, s tim u vezi usvojili Prijedlog rješenja o imenovanju UO JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

Također usvojen je i Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenskog člana Gradske izborne komisije Gradačac kao i Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenskog člana Gradske izborne komisije Gradačac.

Vijećnici su upoznati s Prijedlogom autentičnog tumačenja člana 141. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac koji je također usvojen.