A+ R A-

BUDŽET OPĆINE 2015

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj 26.03.2015.   godine, donosi

                                                                                                                                                

 B U DŽ E T

OPĆINE  GRADAČAC  ZA  2015.GODINU

 

Prečišćeni tekst Budžeta općine Gradačac za 2015.godinu urađen je nakon usvajanja Odluka o izmjenama i dopunama budžeta  br:01-05-10/15 od 29.01.2015.godine i 01-05-84/15 od 26.03.2015.godine.

Budžet općine Gradačac za 2015.godinu, br.01-05-414/14 od  26.12.2015.godine prestaje da važi.

Cjelokupni dokument možete downloadovati sa donjeg linka:

Budžet općine Gradačac - prečišćeni tekst

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan