A+ R A-

Konačna odluka o programu raspodjele sredstava - transfer za sport

Na osnovu člana 38. Statuta  općine Gradačac  (“Službeni glasnik općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12.), Budžeta općine Gradačac za 2017. Godinu,, Prijedloga  program raspodjele finansijskih sredstava za sufinansiranje programa /projekata  iz Budžeta općine Gradačac po Javnom pozivu za 2017. godinu dostavljenog od strane Općinske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu i člana 14.   Odluke o kriterijima,  načinu i postupku  raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za finasiranje/sufinasiranje programa/projekta nevladinih  i neprofitnih organizacija na području  općine Gradačac, općinski načelnik donosi:                                                                                 

 

KONAČNU ODLUKU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA  

zafinansiranje/sufinansiranje programa/projekata  iz Budžeta općine Gradačac po Javnom pozivu za  2017. godinu

  ekonomska pozicija:   614122 transfer za sport - (ukupna sredstva za raspodjelu iznose 361.000,00  KM)

PRILOG:

Konačna lista